Sportverenigingen krijgen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Er vindt een verschuiving plaats van de traditionele sportvereniging, de sportvereniging die enkel het sporten als doel had, naar een sportvereniging die verder kijkt, de Sportplusvereniging. Venlosche Boys heeft de ambitie om als eerste Venlose vereniging een Sportplus vereniging te worden. En wil zich hiermee nadrukkelijk profileren voor leden, vrijwilligers en sponsoren.
De Sportplusvereniging legt niet alleen verbindingen tussen de eigen leden, ouders, sponsoren en supporters, maar werkt samen met diverse partners uit verschillende sectoren in de wijk en regio om maatschappelijke doelen te realiseren. Dit doen zij door activiteiten te ontplooien op de zeven maatschappelijke thema's:

1) Waarden en Normen
2) Onderwijs
3) Gezondheid
4) Veiligheid
5) Duurzaamheid
6) Arbeidsparticipatie
7) Bijzondere doelgroepen

DOEL ING STER ACADEMIE

In het 5 jaren durende project ING Ster Academie, zal Venlosche Boys een veelheid aan innovatieve activiteiten ontplooien, met als overall doel de jeugdleden niet alleen in voetbaltechnische zin op te leiden maar veel breder 'op te voeden' tot maatschappelijke bewuste en actieve jongeren en jong volwassenen.

Hoofdsponsor
ing-logo
 partner gemeentevenlo Ciran logo