Dit is in eerste instantie de belangrijkste pijler van de vereniging Venlosche Boys en hier zal de komende periode de prioriteit liggen. Op het gebied van waarden en normen worden de volgende activiteiten in de komende periode op de rit gezet.

Activiteiten voor leden:
* Venlosche Boys organiseert een interne Fair Play competitie waarbij alle teams gestimuleerd worden zo min mogelijk tijdstraffen en andere (KNVB) boetes op te lopen. In dit kader vindt monitoring plaats van alle boetes die teams gedurende het seizoen krijgen.
* Venlosche Boys laat alle B-spelers om de 2 jaar deelnemen aan de spelregelcursus van de KNVB en laat hen vervolgens minimaal 3 wedstrijden fluiten bij de E jeugdteams, een en ander binnen het KNVB initiatief "spelregelbewijs voor B-spelers".
* Venlosche Boys stimuleert en faciliteert A spelers die eerder in de B-periode de spelregelcursus hebben gevolgd, om de KNVB scheidsrechtercursus te gaan volgen. In dit kader zullen A-spelers minimaal 4 wedstrijden optreden als scheidsrechter bij de B-jeugd teams.
* Venlosche Boys organiseert jaarlijks een intern toernooi voor E-teams waarbij de wedstrijden worden gespeeld zonder scheidsrechter. Sportiviteit levert extra punten op.
* Venlosche Boys stimuleert en faciliteert het jaarlijks seniorentoernooi waarbij de teams bij de wedstrijden onderling de wedstrijdleiding regelen en waarbij sportiviteit en plezier voorop staat.

Activiteiten voor Vrijwilligers
* Venlosche Boys organiseert via internet PR, voor alle bij de vereniging betrokken mensen, een continue, gedoseerde aandacht voor de principes en gedragscodes van het concept Waarde(n)volle club en maakt daarbij gebruik van de online 'Toolkit gedragsregels' van de KNVB.
* Venlosche Boys neemt actief deel aan het door de KNVB gepresenteerde actieplan 'tegengeweld – voor sportiviteit'.
* Venlosche Boys ondersteunt en participeert in de acties tegen geweld, georganiseerd door de Venlose voetbalverenigingen en de gemeente Venlo onder de noemer Venlo Verbroedert.
* Venlosche Boys organiseert jaarlijks een klussenmiddag voor alle F-spelers en hun ouder(s) in het kader van stimuleren verenigingsbetrokkenheid.
* Venlosche Boys organiseert elke 3 jaar – incompany- voor alle bestuurders de workshop "Sportief besturen" en voor alle werknemers, kaderleden en geïnteresseerde vrijwilligers de incompany workshop "Sportief begeleiden".
* Venlosche Boys ontwikkelt een jaarlijks te houden 'introductiebijeenkomst' voor nieuw kader, nieuwe leden en ouders van F en E leden, waarin de kernwaarden van de vereniging toegelicht worden en vertaald worden naar verenigingsactiviteiten.