Het thema sport en onderwijs is breed en kent vele mogelijkheden. Sport en onderwijs horen bij elkaar en versterken elkaar, sport zorgt voor betere schoolprestaties en vermindert schooluitval. Hoe eerder kinderen in aanraking komen met sporten, hoe groter de kans dat ze er ook hun leven lang mee doorgaan. Door kinderen op school sport te laten beleven, kan elk kind zijn vaardigheden ontdekken en verdiepen. Sportverenigingen worden ondersteund een structurele samenwerking aan te gaan met scholen, om zo een frequent en gevarieerd sportaanbod voor leerlingen te realiseren. De sportverenigingen kunnen een korte serie kennismakingslessen tijdens de reguliere gymlessen aanbieden, gevolgd door enkele lessen via naschools aanbod, en/of gratis proeflessen bij de vereniging. Voor de vereniging is dit een geschikte manier om de eigen sport en de vereniging bekend te maken bij de jeugd, de drempel om lid te worden wordt lager.
Verenigingen werken graag samen met het onderwijs, omdat dit een geschikte vindplaats van kinderen en dus potentiële leden is.

* Venlosche Boys organiseert tweejaarlijks, samen met externe partners, voor alle C spelers van alle voetbalverenigingen in groot Venlo, een eenmalige groots opgezette 'techniekdag', waarbij er zowel bijzondere aandacht zal zijn voor voetbaltechniek als voor techniek in het onderwijs en in het regionale werkveld.

* Venlosche Boys faciliteert het Valuascollege en de KNVB Academie bij het project "LO-voetbal". Leerlingen van de leerjaren 3 en 4 krijgen de mogelijkheid in plaats van de lessen lichamelijke opvoeding, opleidingen te volgen voor de verschillende niveaus van jeugdtrainerschap. LO-voetbal maakt gebruik van de accommodatie van Venlosche Boys. ING zou mogelijk shirtsponsor kunnen zijn van de leerlingen die deelnemen aan LO-voetbal.