Een sportverenigingen kan zich inzetten op het maatschappelijke thema gezondheid. Sporten is gezondheid! Meestal, want een blessure zit in een klein hoekje en kan veel leed veroorzaken. Soms is het domme pech, maar vaak kunnen ze worden voorkomen door eenvoudige maatregelen. Sportverenigingen kunnen op dit thema ontwikkelingen doormaken, door activiteiten te organiseren gericht op blessurepreventie, maar ook door het gezonder maken van het kantineaanbod. Méér variatie en méér gezonde keuze in de sportkantine. Daarnaast kunnen er programma's gedraaid worden met organisaties uit de gezondheidszorg (GGD en fysiotherapeuten) voor een gezondere levensstijl, en kan er voorlichting gegeven worden. Doelstellingen voor deze programma's zijn bijvoorbeeld mensen met ernstig overgewicht laten afvallen, psychische klachten voorkomen of bestrijden, revalidatie na letsel.

* Venlosche Boys organiseert elke 4 jaar, samen met externe partners, voor alle B en A spelers een 'themamiddag conditie', waarin gezond leven in algemene zin gekoppeld wordt aan voetbal gerelateerde gezondheid, blessurepreventie e.d.
* Venlosche Boys organiseert, gekoppeld aan de themamiddag conditie, een 'themaochtend blessurepreventie' voor het jeugdkader en voor geïnteresseerde ouders.
* Venlosche Boys gaat kijken om enkele zaken van de gezonde sportkantine te implementeren in de huidige kantine. Er word hierbij gekeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden met partijen, die hier ook belang bij hebben.
* Venlosche Boys onderhoudt het met de Gemeente Venlo, VieCuriVitaal en SportgeneeskundeNederland afgesloten contract voor regionale gezondheidsservice naar de leden. Systematische voorlichting, educatie en begeleiding op het gebied van sport, bewegen en gezondheid zijn onderdelen van het pakket aan maatregelen dat Clubzorg garandeert.

Terug