Dit thema betreft niet alleen de fysieke, maar ook de sociale veiligheid. Door een veranderende samenleving is het belangrijk dat verenigingen activiteiten organiseren om deze veilige omgeving te creëren, of te behouden. Activiteiten kunnen gericht zijn op terugdringen van alcoholgebruik, discriminatie en intimidatie en verhogen van sportiviteit en respect. Een belangrijke rol is daarbij ook weggelegd voor de vertrouwenspersoon van de vereniging. Andere vragen zijn: wordt er van de vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verlangd? Is de accommodatie voldoende verlicht, en kunnen kinderen veilig de vereniging bereiken? Met aandacht voor deze onderwerpen toont de vereniging haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het thema veiligheid.
* Er word een vernieuwde veiligheidsscan uitgevoerd op het sportpark, aan de hand hiervan komt er een adviesgesprek tussen vereniging en uitvoerder. Daarna kijkt vereniging naar aanpassingen en probeert deze uit te voeren op het complex.
* Er word een duidelijk pestprotocol uitgeschreven voor Venlosche Boys.
* Er komt een duidelijk beleid met betrekking tot seksuele intimidatie. Wat gebeurt er als dit binnen de vereniging gebeurt, hoe word er omgegaan met de slachtoffers, en wat gebeurt er met de mensen die zich hieraan schuldig maken?
* Er komt een duidelijk beleid met betrekking tot discriminatie. Wat gebeurt er als dit binnen de vereniging gebeurt, hoe word er omgegaan met de slachtoffers, en wat gebeurd er met de mensen die discrimineren?