Sport heeft een belangrijke meerwaarde voor mensen met een beperking. Naast conditionele meerwaarde, geeft het voldoening, zelfvertrouwen, de mogelijkheid tot ontplooiing en uitbreiding van het sociale netwerk. Bijzondere doelgroepen zijn bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke-, lichamelijke-, visuele- of auditieve beperking en mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.
Een sportvereniging kan zich inzetten op het maatschappelijke thema, sportparticipatie bijzondere doelgroepen, door zich te richten op het verhogen van de sportparticipatie van mensen die niet zomaar instromen in de reguliere sportvereniging.

* Venlosche Boys was jaren geleden de eerste vereniging in de regio met een afdeling voor G-voetballers en organiseerde afgelopen winter het in de regio nog niet bestaande indoor G-toernooi; een groot succes. Venlosche Boys zal ook de komende jaren zich blijven inzetten om voor deze doelgroep het voetballen mogelijk te maken.

* Venlosche Boys intensiveert de samenwerking met het AZC Venlo met de bedoeling voor kinderen, jongeren en volwassenen die in het AZC verblijven, voetbal bij Venlosche Boys mogelijk te maken. Al enige jaren neemt een team van het AZC deel aan het jaarlijkse seniorentoernooi.

* Venlosche Boys onderzoekt wat de voetbalmogelijkheden zijn voor kinderen met een motorische achterstand. De meeste van deze kinderen kunnen niet aan de reguliere teamtrainingen deelnemen, vandaar dat er gekeken gaat worden wat er voor deze kinderen georganiseerd kan worden.