Als belangrijke -historisch gegroeide en nog steeds van kracht zijnde- kernwaarden zijn te noemen:

KWALITEIT
Wat betreft het realiseren van de verenigingsdoelstelling in brede zin. Venlosche Boys wil zich onderscheiden van andere verenigingen door in alle facetten van het verenigingsfunctioneren optimale kwaliteit te realiseren. Dit uit zich onder meer in het sterk investeren in het opleiden van jeugd(kader)leden.

FATSOEN en RESPECT
Zichtbaar in de omgang van Boys betrokkenen met elkaar en met anderen buiten de vereniging, in en buiten het veld. Dit uit zich onder meer in de aandacht voor het begeleiden van jeugdleden.

GELIJKWAARDIGHEID
Ieder lid betaalt evenveel (voor de categorie vastgesteld) contributie en ieder lid krijgt daarvoor terug de mogelijkheid om onder begeleiding te voetballen en desgewenst op andere manieren deel te nemen aan het verenigingsleven. Dit uit zich onder meer in het principe dat Venlosche Boys geen enkele speler vergoedingen betaalt om uit te komen voor de vereniging.

GEZAMENLIJKHEID
Ieder lid en iedere betrokkene bij de vereniging draagt op eigen wijze bij aan het goed functioneren van de vereniging, waarbij het streven is dit te laten plaatsvinden op basis van betrokkenheid en intrinsieke motivatie.

OPEN STAAN VOOR
Venlosche Boys is een vereniging die haar blik niet alleen naar binnen richt, maar ook naar buiten; een vereniging die voeling houdt met maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen en met het geldende tijdsbeeld, zonder daarbij concessies te doen aan de kernwaarden van de vereniging.